WEPPC

İslamiyet etkisindeki ilk dönem ve ilk eserler

İslamiyet etkisindeki ilk dönem ve ilk eserler

Kutadgu bilig

11. yy. Yusuf has hacip tarafından hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
Karahanlı hükümdarı Tabgaç Bugra hana sunulmustur
Saadet veren bilgi anlamına gelir.
İlk siyasetnamedir.
İlk mesnevidir.
Aruzla yazılmıs ilk eserimizdir.
6645 beyit,173 tan dörtlük bulunmaktadır.
Eserde toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek ,insanı mutlu edecek
yolları bulmak: bu yollar devrin hükümdarına ögüter halınde göstermektir.
Ahlak ,Dinin önemi, mutlu olmak için izlenecek yollar, devlet idaresi gibi konular işlenmiştir.

Divan-ı Lugai't Türk

11.yy. da kaşkarlı mahmut tarafından yazılarak Ebul kasım abdullaha sunulmuşur.
Türkçenin diğer diller kadar üstün oldugunu göstermek amacıyla yazılmıstır.
Bazı kaynaklarda türkçenin diğer dillerden üstün oldugunu gstermek amacıyla yazıldıgıda gecmektedir.
Türkçenin ilk sözlüğüdür.
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.
7500 den fazla kelimenin tahihçesi  ve arapça karsılıgı verilmektedir
Türk boyları,Cografyası,yaşayış biçimi, örf adetleri hakkında bilgi verir
hakaniye lehçesiyle yazılmıstır.

Divan-ı Hikmet

12.yy.da Hoca ahmet yesevi tarafından hakanıye lehçesiyle yazılmıstır.
tasavvufi halk şiirinin ilk örnekleriniiçermektedir
ilahi aşkın ilk defa işlendiği didaktik bir eserdir.
Eserin yazılma amacı halka islamiyeti hikmetli bir şekilde öğretmektir.
Dörtlüklerle ve hece vezniyle yazılan eserin dili sadedir.

Atabet'ül Hakayık

12.yy.da Edip Ahmet Yükneki tarafından hakaniye lehçesiyle yazılmıstır
Szölük anlamı hakikatler eşiği dir
Yazıldıktan sonra sipehsalar mehmet beye sunulmsutur
Aruz vesniyle mesnevi tarzda yazılmıs didaktik bir eserdir
Bilginin önemi cehaletin zararları anlatılmıştır Dini ahlaki konularında işlendiği bir nasihat kitanıdır
Eserde 46 beyit ve 102 mdörtlükten meydana gelmiştir
aaxa şeklinde kafiyeelnmiştir
Eserin dili agırdır
Arapça ve farsça kelimelr kulanılmıstır.

Kitab-ı Dede Korkut

15.yy.da hakaniye lehçesiyle yazılan eserin yazarı belli değildir
Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür
Olagan üstü olaylarla gercek olaylar iç içedir
ön sözde 12 hikayeden olusan eserde nazım ile nesir iç içedir
Hikayelerde oguzların töreleri yaşam mücadeleri savaşları anlatılmıstır.

Not: Bu yazı www.weppc.tr.gg sitesi tarafından yazımıştır. Emeğe saygı Lütfen saygamızın altındaki reklama veya yan reklama bir kere tıklayınız. Teşekkürler
Bugün 15 ziyaretçi sitemizden faydalandı. Ziyaretçi defterine yazmayı unutmayın. Hayırlı günler dileriz Weppc.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=