WEPPC

Tanzimat edebiyatı ve sanatçıları 2.(ikinci) dönem (Güncel)

TANZİMAT EDEBİYATININ 2.DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

*Sanat sanat içindir anlayışıyla eserler vermiştir.

*Dil ağırdır.

*Batı edebiyatının savunmuşlardır.Batı edebiyatı örneklerini başarıyla ortaya koymuşlardır.

*Romanda realizmin tesiri şiirde ise romantizmin tesiri görülür.

*Kölelik ,cariyelik ve yanlış batılılaşma bu dönem romanlarında işlenen konulardır.

*Bu dönem sanatçıları :siyaset ve toplum sorunları ile ilgilenmemişler ,yalnızca edebiyatla ilgilenmişlerdir.

*Bu dönem sanatçıları :Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan , Nabızade Nazım , Sami Paşazade Sezai , Muallim Naci

       

2.DÖNEM SANATÇILARI

 

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847_1914)

*Şiir,roman ,hikaye ,eleştiri ,edebi bilgiler ve tiyatro türünde eserler vermiştir.

*Şiirlerinde hüzün ve elem vardır.

*Hüzünlü duygular ,ölümü hatırlatan tabiat manzaraları ,solgun güller ,küçük kuşlar şiirinde işlediği konulardır.

*Şiirde kulak için kafiye görüşünü savunur.

*Şiir alanında fazla başarılı değildir,nesirde başarılıdır.

Eserleri:

     İlk realist roman yazarıdır. Araba Sevdası  eserde bilgisizce batıyı taklit eden Bihruz Bey’in ne hallere düştüğü anlatılır.Yer yer realist çizgilerle ve ince bir eleştiriye böyle insanlar göz önünde serilir.

Şiirleri :Nağme-i Seher ,Yadigar-ı Şebap . Zemzeme bir diğer eseri de oğlu Nihat için yazdığı şiirlerini ve nesirlerini de topladığı Pejmürde’dir.

*Not: Zemzeme’lere karşı Muallim Naci Demdeme adlı kitabında yazmıştır.

Tiyatroları; Afife Anjelik ,Vuslat, Atala ve Çok Bilen Çok Yanılır.

Hikaye :Muhsin Bey ve Şemsa

Eleştiri :Takdir-i Elhan

Edebi bilgiler:Talim-i Edebiyat

Ayrıca birçok romantik Fransız şairinin şiirlerini Türkçe’ye çevirmiştir.

 

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

(1852_1937)

*Divan şiirini sona erdiren sanatçıdır.

*Batı şiirindeki yenilikleri Türk şiirine uygulamıştır.

*Divan şiirinin nazım şekilleriyle kafiye düzenini kullanmamıştır.

*Romantizmin etkisindedir.

*Şiirinde taşkınlık ve yücelik ,söyleyişte tezat onun şiirinin en büyük özelliğidir.

*Tezat sanatını çok kullanmıştır.Tezatlar şairidir.

*Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli yer tutar.

*Hayat,tabiat,ölüm,ve insanlık gibi konuları işlemiştir.Ölüm şiir estetiğini oluşturur.

*Önemli şiirleri:Makber, Sahra, Belde, Baladan Bir Ses ,Garam, Ölü ,Hacle

*Tiyatroları oynamak için değil,okunmak içindir.

*Tiyatrolarında insanların yanında ölüler ,ruhlar ve hayaletler de yer alır.

*Tiyatrolarında Milli, İslam Tarihi ile ilgili egzotik konuları işlemiştir.

*Bazı tiyatrolarında Shakespeare’nin etkileri görülür.Dram türünde eserler vermiştir.

*Tiyatroları manzum ve düzyazı şeklindedir.

*Şair-i Azam olarak bilinir.

Eserleri:Macera’yı aşk ,Tarık ,Finten ,Liberte , Hakan ,Tezer ,Nesteren

 

SAMİ PAŞAZADE SEZAİ

(1860_1936)

*Batı edebiyatında yazdığı hikayeleri tanınır.

*Hikayelerinde Fransız realistlerinden izler vardır.

Eserleri:Sergüzeşt(roman)

Dilber adındaki esir kızın çalıştığı evin oğluyla aralarında doğan mutsuz aşkı ve acı sonu anlatır.Romanda realizm ve romantizm kendini hissettirir.Gözlemlerden dolayı realist yönü ağır basar.

İclal:Bu kitapta yeğeni İclal ‘in ölümü üzerine yazdığı mensur şiirlerini bazı düzyazılarını ve hatıralarını anlatır.

*Şir (Piyestir.)

 

NABIZADE NAZIM

(1862_1893)

*Realizm ve naturalizm öncüsüdür.

*Roman ve hikayeleri ile tanınmıştır.

*Karabibik(ilk köy romanı kabul edilir.) öyküden uzun, roman kısadır.

*Kahramanlarını yöresel şiveleriyle konuşturur.

*Gözlem önemli bir tutar.

*Yazar , tasvir ve tahlilinde son derece başarılıdır.

 

MUALLİM NACİ

  (1850_1893)

*Eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır.

*Eski şiirin temsilcisi olarak ün yapmasına rağmen Batılı şiir tarzında da başarılı örnekler vermiştir.

*Dili sadedir,dili kullanmada başarılıdır.

*İlk köy şiiri yazarıdır.

*Eserleri:Şiirleri:Ateş-Pare ,Şerare ,Sümbüle ve fürüzandır.

Recaizade’nin Zemzemelerine karşılık Demdemesi  vardır.

Edebi bilgiler:Islahat-ı edebiye

Lugat:Lugat-ı Naci

Bugün 15 ziyaretçi sitemizden faydalandı. Ziyaretçi defterine yazmayı unutmayın. Hayırlı günler dileriz Weppc.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=